csütörtök, október 18, 2018

Online matematikai számítások

Forrás: www.numberempire.com

Algebrai törtek parciális törtekre bontása

 

Fractions Calculator

Enter an expression with fractions:

Bernoulli szám generátor

 

Bernoulli Numbers Generator

Enter a non-negative integer:

Differenciálszámítás

 

Derivative calculator

Enter a function to differentiate:

Variable: Order:

Egyenlet megoldás

 

Equation Solver

Enter one or more equations separated by a comma:

Euler számok

 

Euler Numbers Generator

Enter a non-negative integer:

Faktoriális kiszámítása

Factorial Calculator

Enter a non-negative integer:
 

Fibonacci számok

Fibonacci Numbers Generator

Enter a non-negative integer:
 

Függvény ábrázolás

 

Graphing Calculator

Enter functions to plot:


X axis, from: to:
Y axis, from: to:

Határértékszámítás

Limit Calculator

Enter a function to compute its limit:
Limit variable: Compute at: Limit type  
 

Határozatlan integrál

 

Integral Calculator

Enter a function to integrate:

Variable:

Határozott integrál

 

Definite Integral Calculator

Enter a function to integrate:

Variable: From: To:

Inverz függvény számítás

 

Inverse Function Calculator

Enter function to compute its inverse function:

Kifejezés egyszerűsítése

 

Simplify Expression

Enter a function to simplify:

Kifejezés számítás

Kifejezés számítás

 

Expression Calculator

Enter an expression to evaluate:
 

Kombináció kiszámítása

 

Combinatorial Calculator

Compute the number of ways to select M items out of N items.
Does the order of the selected items matter?
Can an item be selected more than once?
N =
M =

Mátrix műveletek

Matrix Arithmetic

Enter matrix A: Enter matrix B:

Addition Subtraction Multiplication
 

Mátrix számítás

 

Matrix Calculator

Enter matrix A:

Matrix determinant Transpose matrix
Matrix trace Matrix rank
Inverse matrix Eigenvalues
Triangular matrix A2

Online Tudományos Számológép

Online Tudományos Számológép

 

Prim számok

 

Prime Numbers Generator and Checker

Enter a natural number and select an action:

Statisztikai számítások

  

Statistics Calculator

Enter numbers separated by space, comma or new line:

Mean Median Harmonic mean
Geometric mean Minimum Maximum
Range Variance Corrected variance
Standard deviation Corrected standard deviation Coefficient of variation
Mean deviation Median deviation Skewness
 

Számok primtényezőkre bontása

  

Number Factorizer

Enter a number to factorize:
 

Számok szorzattá alakítása

 

Factoring Calculator

Enter an expression to factor:

Kedves Szülök, Érdeklődők, Diákok, Egyetemisták és Főiskolások!

Önöknek/Nektek szólnak ezek a cikkek amelyeken keresztül megpróbáltam bemutatni magamat, tanítási módszereimet, szakmai rátermettségemet. Amennyiben elnyertem a bizalmát/bizalmad keressen/keress meg bizalommal az elérhetőségeim egyikén.

Amit kínálok

Ha eljösz hozzám több mint 25 éves tapasztalatom alapján matematika vagy fizika korrepetálásra következőkben részesülhetsz:

Matematika és fizika érettségi vizsgára való felkészítés

Sikeres matematika, fizika érettségi vizsgára való felkszítés emelt és középszinten egyaránt középiskolások és már érettségizettek számára is.

Középiskolai matematika felvételi vizsgára való felkészítés

Sikeres középiskolai matematika felvételi  vizsgára való felkészítés 8., 6, és 4. osztályosok részére.

Érdemjegy javítás matematikából, fizikából, bukástól való megmenekülés

Sikeres érdemjegy javítás matematikából és fizikából, bukás közeli helyzetből való megmenekülés általános iskola felső tagozat és középiskolások részére egyaránt.

Tehetséggondozás

Sikkeres tehetséggondozást vállalok matematikából és fizikából általános iskolások felsőtagozatos diákjainak, és középiskolásainak egyaránt. Azért, hogy a jó még jobblegyen!

Sikeres egyetemi matematika és fizika vizsgákra való felkészítés

Sikeres egyetemi, főiskolai matematika és fizika zh-ra és vizsgára való felkészítés analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás témakörökből.

Matematika és fizika pótvizsga felkészítés

Sikeres pótvizsga felkészítés matematikából és fizikából általános és középiskolásoknak egyaránt.

+36 70 532-4476
1204 Budapest, XX. kerület, Szerdahely utca 6/A