szombat, április 21, 2018

 

 

1. Férjem 49 éves, és most kezdte esti tagozaton a dolgozók gimnáziumában a tanulmányait, mert érettségizni szeretne. Az lenne a kérdésem, hogy neki kell-e idegen nyelvből érettségizni? Diáktársai szerint az érettségi időpontjában már betölti az 50. életévet, ezért nem kell, mert állítólag 40 év felett nem kötelező az idegen nyelv, mint a diplomások esetében.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdése alapján a felnőttoktatásban a 2009/2010. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától kezdve minden vizsgázónak kötelező idegen nyelvből érettségi vizsgát tennie. Az életkor miatt az idegen nyelvi érettségi alól nem lehet felmentést kapni, így az Ön férje számára kötelező az idegen nyelvi érettségi vizsga.

Idegen nyelv érettségi vizsga nélkül az tehet érettségi vizsgát, akinek a tanulói jogviszonya megszűnésének időpontjában hatályos érettségi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint nem kellett idegen nyelvből érettségi vizsgát tennie. Ebben az esetben a vizsgázónak az idegen nyelv vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

2. A középiskolai tanulmányaimat egy szakközépiskolában kezdtem el, de 1988-ban a második évfolyam után nem folytattam. Ha érettségiztem volna, idegen nyelvből nem kellett volna érettségiznem. Ha jól értelmezem, nekem ekkor megszűnt a tanulói jogviszonyom, tehát abban az esetben, ha elkezdem újra a középiskolát, nekem nem kell idegen nyelvből érettségi vizsgát tennem?

Ha Ön beiratkozik egy középiskolába, elvégzi a középiskola utolsó évfolyamát, az érettségire való jelentkezéskor tanulói jogviszonyban lesz, tehát Önre az akkor hatályos érettségi követelmények fognak vonatkozni, amelyek jelenleg előírják, hogy az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez idegen nyelvből is teljesítenie kell az érettségi vizsgát.

 Forrás: www.oktatas.hu

Kedves Szülök, Érdeklődők, Diákok, Egyetemisták és Főiskolások!

Önöknek/Nektek szólnak ezek a cikkek amelyeken keresztül megpróbáltam bemutatni magamat, tanítási módszereimet, szakmai rátermettségemet. Amennyiben elnyertem a bizalmát/bizalmad keressen/keress meg bizalommal az elérhetőségeim egyikén.

Amit kínálok

Ha eljösz hozzám több mint 25 éves tapasztalatom alapján matematika vagy fizika korrepetálásra következőkben részesülhetsz:

Matematika és fizika érettségi vizsgára való felkészítés

Sikeres matematika, fizika érettségi vizsgára való felkszítés emelt és középszinten egyaránt középiskolások és már érettségizettek számára is.

Középiskolai matematika felvételi vizsgára való felkészítés

Sikeres középiskolai matematika felvételi  vizsgára való felkészítés 8., 6, és 4. osztályosok részére.

Érdemjegy javítás matematikából, fizikából, bukástól való megmenekülés

Sikeres érdemjegy javítás matematikából és fizikából, bukás közeli helyzetből való megmenekülés általános iskola felső tagozat és középiskolások részére egyaránt.

Tehetséggondozás

Sikkeres tehetséggondozást vállalok matematikából és fizikából általános iskolások felsőtagozatos diákjainak, és középiskolásainak egyaránt. Azért, hogy a jó még jobblegyen!

Sikeres egyetemi matematika és fizika vizsgákra való felkészítés

Sikeres egyetemi, főiskolai matematika és fizika zh-ra és vizsgára való felkészítés analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás témakörökből.

Matematika és fizika pótvizsga felkészítés

Sikeres pótvizsga felkészítés matematikából és fizikából általános és középiskolásoknak egyaránt.

+36 70 532-4476
1204 Budapest, XX. kerület, Szerdahely utca 6/A