szombat, április 21, 2018

 

 

 

1. Mikor és hol nézhetem meg a kijavított írásbeli dolgozatomat?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban vizsgaszabályzat) 26. § (2) bekezdése szerint az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket - az igazgató rendelkezése szerint - meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot - nyolc órát - kell biztosítani.

A megtekintés helyszínéről és időpontjáról az írásbeli vizsga során tájékoztatni kell a vizsgázót.

2. Ma délután megnéztem a kijavított írásbeli dolgozatomat, és úgy látom, hogy a javító tanár nem pontozott rendesen. Hogyan és mikor tudom ezt jelezni?

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig –adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

3. Ha észrevételt nyújtok be az írásbeli dolgozatommal kapcsolatban, akkor az egész dolgozatot újra javítják, vagy csak az általam megjelölt részeket?

Az írásbeli dolgozat felüljavítása során csak az észrevétellel érintett feladatot javítják újra.

4. Ha észrevételt nyújtok be, akkor előfordulhat, hogy csökken a pontszámom?

Az írásbeli dolgozat felüljavítása során csak az észrevétellel érintett feladatot javítják újra, és az érintett feladat felüljavítása során az eredetileg megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányba is el lehet térni.

5. Érdeklődni szeretnék, hogy pontosan honnan tölthető le az a nyomtatvány, amelyen keresztül észrevételt lehet tenni abban az esetben, ha kevesebb pont került elszámolásra az emelt szintű biológia érettségi feladatlap javításánál?

A vizsgázó a kijavított vizsgadolgozattal kapcsolatos észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16.00 óráig – adhatja le a megtekintés helyszínén. Az észrevételnek nincs formai követelménye (nincs központilag meghatározott nyomtatvány, de a vizsgát szervező intézmény biztosíthat ilyen nyomtatványt), és kizárólag a javítási útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

6. A héten írtam meg az emelt szintű vizsgám írásbeli részét. Hol tekinthetem meg a kijavított dolgozatot?

Ha Ön egy középiskolában jelentkezett szintemelő érettségi vizsgára, a kijavított dolgozatát is a jelentkezését fogadó középiskolában tekintheti meg. Ha kormányhivatalban jelentkezett érettségi vizsgára, a megtekintés helyszínét a kormányhivatal határozza meg.

7. Azt szeretném megtudni, hogy ha valaki nem tud elmenni, hogy megnézze az érettségi dolgozatát, küldenek-e neki valamilyen értesítést az eredményről? Vagy hol tudja megnézni azt, hogy hány százalékot teljesített?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó a vizsgát szervező intézmény igazgatója által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – a vizsgát szervező intézmény igazgatójánál adhatja le.

Ha nem tud megjelenni a megtekintésen, egy szabályos meghatalmazással rokona vagy ismerőse is megtekintheti a kijavított dolgozatot. Természetesen a meghatalmazott másolatot is készíthet a dolgozatról.

Ha senki nem nézi meg a dolgozatát, az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén fogják tájékoztatni Önt.

8. Azt szeretném tudni, hogy hová, milyen formában és meddig kell benyújtani, ha emelt szinten érettségizett gyerekünk írásbeli érettségijének átnézése után észrevételünk van?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése a vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – a vizsgát szervező intézmény igazgatójánál adhatja le.

Az észrevételeket a vizsgázó a megtekintés helyszínén adhatja le. (Ha gyermeke egy középiskolában jelentkezett érettségi vizsgára, a vizsgadolgozatot ebben a középiskolájában tekintheti meg, és az észrevételt is itt kell leadnia. Ha gyermeke egy kormányhivatalban jelentkezett érettségi vizsgára, a kormányhivatal által meghatározott helyszínen tekintheti meg a kijavított dolgozatát, és az észrevételt is itt lehet leadni.)

9. Fiam elmondása szerint nem volt minden rendben az érettségi vizsgáján. Hová lehet benyújtani a fellebbezést?

Ha a vizsgázó úgy gondolja, az érettségi vizsgája során jogszabálysértés történt, a vizsgaszabályzat 59. § (1) bekezdése értelmében jogszabálysértésre hivatkozva a vizsgabizottság döntése ellen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (7) bekezdése alapján (a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény igazgatójának, de a területileg illetékes kormányhivatalnak címezve) törvényességi kérelmet/fellebbezést nyújthat be. A törvényességi kérelmet/fellebbezést tehát a területileg illetékes kormányhivatal bírálja el. A törvényességi kérelmet/fellebbezést a döntést (tehát az eredmény kihirdetését) követő öt napon belül lehet benyújtani. A törvényességi kérelem/ fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

A törvényességi kérelemnek/fellebbezésnek nincs formai követelménye, géppel vagy kézzel írt papíron is be lehet nyújtani. A törvényességi kérelemnek/fellebbezésnek röviden azokat az indokokat kell tartalmaznia, amelyek a jogszabálysértés tényét igazolják. A törvényességi kérelem/fellebbezés nem illetékköteles. Törvényességi kérelmet/fellebbezést csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet benyújtani.

Az eredményekről az eredményhirdető értekezleten tájékoztatják a vizsgázókat, az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt az értekezletet követő első munkanaptól kell számítani.

10. Segítséget szeretnék kérni abban az ügyben, hogy fiam szintemelő érettségit tett emelt szintű informatikából. Pénteken kapta kézhez az eredményt, ami sajnos csak 44% lett, 1,5 pontja hiányzik az emelt szint után kapható többletpontok megszerzéséhez. Szeretném megtudni nincs e valami lehetőség akár a pontok felülvizsgálatára, akár valami méltányossági kérelem benyújtására. Hova lehet ilyen esetben fordulni?

Ha a vizsgázó úgy gondolja, hogy az érettségi vizsgája során jogszabálysértés történt, a vizsgaszabályzat 59. § (1) bekezdése értelmében jogszabálysértésre hivatkozva a vizsgabizottság döntése ellen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (7) bekezdése alapján (a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény igazgatójának, de a területileg illetékes kormányhivatalnak címezve) törvényességi kérelmet/fellebbezést nyújthat be. A törvényességi kérelmet/fellebbezést tehát a területileg illetékes kormányhivatal bírálja el. A törvényességi kérelmet/fellebbezést a döntést (tehát az eredmény kihirdetését) követő öt napon belül lehet benyújtani. A törvényességi kérelem/ fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

A törvényességi kérelemnek nincs formai követelménye, géppel vagy kézzel írt papíron is be lehet nyújtani. A törvényességi kérelemnek röviden azokat az indokokat kell tartalmaznia, amelyek a jogszabálysértés tényét igazolják. A törvényességi kérelem nem illetékköteles.
Törvényességi kérelmet csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet benyújtani. Ha a szóbeli vizsgán nem történt jogszabálysértés, a szóbeli vizsga eredménye „ellen" nem lehet törvényességi kérelmet benyújtani. A szóbeli vizsgán a tantárgyi bizottság, vagy a vizsgabizottság által megállapított pontszámot a vizsgázónak el kell fogadnia. A Kúria elvi jelentőségű Kfv. II.39.055/12/9. számú döntése alapján nem gyakorolhatja a bíróság megváltoztató jogkörét akkor, amikor a vizsgázó magát a vizsgáztató mérlegelése során hozott döntését kifogásolja, hiszen azt kellő szakmai tudás és a szóbeli vizsga szakmai minőségének megfelelő kontrollja hiányában nem bírálhatja felül. A törvényben és a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően folytatott vizsga alapján megállapított szóbeli eredmény megváltoztatására nincs jogszabályi lehetőség.

Méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

11. A jogszabály szerint a fellebbezést a döntést követő öt napon belül lehet benyújtani. Mit takar ez a döntés, ez mikor van?

Az eredményekről az eredményhirdető értekezleten tájékoztatják a vizsgázókat, az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt az értekezletet követő első munkanaptól kell számítani.

Forrás: www.oktatas.hu

 

Kedves Szülök, Érdeklődők, Diákok, Egyetemisták és Főiskolások!

Önöknek/Nektek szólnak ezek a cikkek amelyeken keresztül megpróbáltam bemutatni magamat, tanítási módszereimet, szakmai rátermettségemet. Amennyiben elnyertem a bizalmát/bizalmad keressen/keress meg bizalommal az elérhetőségeim egyikén.

Amit kínálok

Ha eljösz hozzám több mint 25 éves tapasztalatom alapján matematika vagy fizika korrepetálásra következőkben részesülhetsz:

Matematika és fizika érettségi vizsgára való felkészítés

Sikeres matematika, fizika érettségi vizsgára való felkszítés emelt és középszinten egyaránt középiskolások és már érettségizettek számára is.

Középiskolai matematika felvételi vizsgára való felkészítés

Sikeres középiskolai matematika felvételi  vizsgára való felkészítés 8., 6, és 4. osztályosok részére.

Érdemjegy javítás matematikából, fizikából, bukástól való megmenekülés

Sikeres érdemjegy javítás matematikából és fizikából, bukás közeli helyzetből való megmenekülés általános iskola felső tagozat és középiskolások részére egyaránt.

Tehetséggondozás

Sikkeres tehetséggondozást vállalok matematikából és fizikából általános iskolások felsőtagozatos diákjainak, és középiskolásainak egyaránt. Azért, hogy a jó még jobblegyen!

Sikeres egyetemi matematika és fizika vizsgákra való felkészítés

Sikeres egyetemi, főiskolai matematika és fizika zh-ra és vizsgára való felkészítés analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás témakörökből.

Matematika és fizika pótvizsga felkészítés

Sikeres pótvizsga felkészítés matematikából és fizikából általános és középiskolásoknak egyaránt.

+36 70 532-4476
1204 Budapest, XX. kerület, Szerdahely utca 6/A