szombat, április 21, 2018

 

 

 

1. Ha az emelt szintű angol érettségi vizsgán 60%-os eredményt érek el, akkor valóban megkapom a középfokú nyelvvizsgát?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése alapján a vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató kisebbségi oktatásban nemzetiségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,

·         ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,

·         40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

Az érettségi bizonyítvány/érettségi tanúsítvány záradékában szerepel az, hogy a vizsgázó érettségi bizonyítványa/érettségi tanúsítványa nyelvvizsga- bizonyítvánnyal egyenértékű okirat.
A megfelelően záradékolt érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány ugyanolyan hiteles államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványnak számít, mint bármelyik nyelvvizsga központ által kiállított kemény fedeles nyelvvizsga-bizonyítvány.

2. Érdeklődni szeretnék, hogy 2006-ban szerzett angol középszintű 83 százalékos érettségi eredményem megfelel-e angol alapfokú nyelvvizsgának?

Középszintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetében semmilyen eredménnyel nem lehet (lehetett) nyelvvizsga-bizonyítványt szerezni.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése alapján a vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató kisebbségi oktatásban nemzetiségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,

·         ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,

·         40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

 

3. Én két tanítási nyelvű középiskolába járok. Ha két vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát teszek idegen nyelven, és ebből az idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát teszek, akkor az emelt szintű érettségi vizsgán hány százalékot kell elérnem ahhoz, hogy felsőfokú nyelvvizsgát kapjak?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdése értelmében a két tanítási nyelvű középiskolák tanulóinak, ha célnyelvből az emelt szintű érettségi vizsgán legalább 60%-ot érnek el, és a másik két vizsgatárgyból célnyelven sikeres, legalább középszintű vizsgát tesznek, érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

4. Két tanítási nyelvű középiskolába jár a gyermekem. Osztályfőnöke szerint a két tanítási nyelvű középiskolákban a gyerekek csak felsőfokú és alapfokú nyelvvizsgáét szerezhetnek, középfokút nem. Igaz ez?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban vizsgaszabályzat) 54. § (4) bekezdése értelmében a két tanítási nyelvű középiskolák tanulóinak, ha célnyelvből az emelt szintű érettségi vizsgán legalább 60%-ot érnek el, és a másik két vizsgatárgyból célnyelven sikeres, legalább középszintű vizsgát tesznek, érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.
Ha a vizsgázó 40-59% közötti eredményt ér el az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgán, a vizsgaszabályzat 45. § (4) bekezdés b) pontja alapján az érettségi bizonyítványa alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsgával egyenértékű okirat.
Tehát a vizsgaszabályzat értelmében a két tanítási nyelvű középiskolák tanulói az érettségi vizsga során felsőfokú vagy alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű érettségi bizonyítványt szerezhetnek, középfokút nem.

5. Gyermekem a 2014. május-júniusi vizsgaidőszakban előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett német nyelvből. Azt a tájékoztatást kaptuk a gimnáziumi nyelvtanárától, hogy ez a vizsga középfokú nyelvvizsgával egyenértékű. Szeretnék érdeklődni, hogy hol tudjuk a nyelvvizsga-bizonyítványt kérni?

A nyelvvizsga-bizonyítványt nem kell kérni, az érettségi bizonyítvány záradékában fog szerepelni az, hogy a vizsgázó érettségi bizonyítványa nyelvvizsga- bizonyítvánnyal egyenértékű okirat. A megfelelően záradékolt érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány ugyanolyan hiteles államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványnak számít, mint bármelyik nyelvvizsga központ által kiállított kemény fedeles nyelvvizsga-bizonyítvány.

6. Segítségüket szeretném kérni egy, az érettségi vizsgák során felmerült kérdésben. Egy tanuló szintemelő érettségi vizsgát tesz, betegsége miatt viszont nem tudott elmenni az írásbeli vizsgára, így két szóbeli vizsgát tesz. Ebben az esetben megkaphatja a szóbeli típusú nyelvvizsgát?

Ha a vizsgázó egy adott idegen nyelven az emelt szintű érettségi vizsgán két szóbeli vizsgát tesz, semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű érettségi bizonyítványt vagy tanúsítványt nem kaphat.

7. Vizsgázónk mentességgel teszi le angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgát. Ebben az esetben kaphat nyelvvizsga-bizonyítványt?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (5) bekezdése értelmében, ha a vizsgázó az idegen nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgát a 6. § (7) bekezdésében megfogalmazott jogával élve tette le (ez a mentességre utal), és megfelel a (4) bekezdés a), b) pontjában foglalt további feltételeknek (ez a százalékos eredményekre utal)

a) ha teljesítette a szóbeli vizsga részeit, valamint élő idegen nyelvből a hallott szöveg értése vizsgarészt, érettségi bizonyítványa, tanúsítványa a megfelelő fokozatú szóbeli típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül,
b) ha teljesítette élő idegen nyelvből az olvasott szöveg értése, az íráskészség és a nyelvhelyesség vizsgarészeket, illetve latin nyelvből az írásbeli vizsgarészt, érettségi bizonyítványa, tanúsítványa a megfelelő fokozatú írásbeli típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

8. Két tanítási nyelvű középiskolába jártam, de az idegen nyelvből csak 57 százalékos eredményt értem el, így nem kaphattam meg a felsőfokú nyelvvizsgát. Most újra jelentkeztem ebből az idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgára, ha 60 százalék feletti lesz az eredményem, hogyan kapom meg a felsőfokú nyelvvizsgát?

Ebben az esetben nem kaphat felsőfokú nyelvvizsgát. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban vizsgaszabályzat) 54. §-a egyértelműen meghatározza, hogy csak a vizsgázó érettségi bizonyítványa minősülhet felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak. A vizsgaszabályzat 9. § (9) bekezdése alapján az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyakból letett kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg, tehát a vizsgaszabályzat nem teszi lehetővé, hogy bármelyik – a nyelvvizsga egyenértékűséghez szükséges –, a két tanítási nyelvű bizonyítványból hiányzó feltételt később, további vizsgákkal pótoljanak. Éppen ezért a vizsgázó az érettségi bizonyítvány megszerzése után hiába tesz az adott idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát, és hiába ér el itt legalább 60 százalékos eredményt, felsőfokú nyelvvizsgát már az érettségi vizsga során nem szerezhet, ugyanis az érettségi bizonyítványban szereplő eredményeket és az esetleges új eredményeket összevonni nem lehet.

Ha a vizsgázó az érettségi bizonyítványának megszerzése után az adott idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tesz, és eléri minimum a 60 százalékos eredményt, ezzel az eredménnyel középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű érettségi tanúsítványt szerezhet.

9. Mi a menete a "C" típusú angol nyelvvizsga angol érettségire való átváltásának?

Nincs arra lehetőség, hogy a vizsgázók a közoktatás rendszerén kívül megszerzett végzettségükkel "kiválthassák" egy adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát, így semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvánnyal nem lehet "kiváltani" az idegen nyelvi érettségi vizsgát.

10. Gyermeken nemzetiségi nyelvű középiskolába jár. Milyen eredményt kell elérnie az érettségi vizsgán, hogy megkapja a felsőfokú nyelvvizsgát?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban vizsgaszabályzat) 54. § (1) bekezdése értelmében a vizsgázó érettségi bizonyítványa,

·         ha a vizsgázó nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból emelt szinten legalább 60%-ot ért el, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon, továbbá

·         nemzetiségi nyelven legalább még két vizsgatárgyból sikeres, legalább középszintű vizsgát tett, felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

11. Milyen érettségi eredményt kell elérnie a gyermekemnek a nemzetiségi nyelvű középiskolában, hogy legalább középfokú nyelvvizsgát szerezzen?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban vizsgaszabályzat) 54. § (2) bekezdése értelmében a vizsgázó érettségi bizonyítványa,

·         ha a vizsgázó nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból emelt szinten 25-59%-ot vagy középszinten legalább 80%-ot ért el, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon, továbbá

·         nemzetiségi nyelven legalább még két vizsgatárgyból sikeres, legalább középszintű vizsgát tett, középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

 

12. Armand fiam nemzetiségi nyelvű középiskolába jár, az érettségi vizsgán a nemzetiségi nyelvből középszinten 65%-os eredményt ért el. Fog nyelvvizsgát kapni?

Igen, ezzel az eredménnyel gyermeke alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű érettségi bizonyítványt szerez. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdése értelmében a vizsgázó érettségi bizonyítványa,

·         ha a vizsgázó nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten legalább 60%-ot ért el, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon, továbbá

·         nemzetiségi, etnikai kisebbségi nyelven legalább még két vizsgatárgyból sikeres, legalább középszintű vizsgát tett alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

 Forrás: www.oktatas.hu

Kedves Szülök, Érdeklődők, Diákok, Egyetemisták és Főiskolások!

Önöknek/Nektek szólnak ezek a cikkek amelyeken keresztül megpróbáltam bemutatni magamat, tanítási módszereimet, szakmai rátermettségemet. Amennyiben elnyertem a bizalmát/bizalmad keressen/keress meg bizalommal az elérhetőségeim egyikén.

Amit kínálok

Ha eljösz hozzám több mint 25 éves tapasztalatom alapján matematika vagy fizika korrepetálásra következőkben részesülhetsz:

Matematika és fizika érettségi vizsgára való felkészítés

Sikeres matematika, fizika érettségi vizsgára való felkszítés emelt és középszinten egyaránt középiskolások és már érettségizettek számára is.

Középiskolai matematika felvételi vizsgára való felkészítés

Sikeres középiskolai matematika felvételi  vizsgára való felkészítés 8., 6, és 4. osztályosok részére.

Érdemjegy javítás matematikából, fizikából, bukástól való megmenekülés

Sikeres érdemjegy javítás matematikából és fizikából, bukás közeli helyzetből való megmenekülés általános iskola felső tagozat és középiskolások részére egyaránt.

Tehetséggondozás

Sikkeres tehetséggondozást vállalok matematikából és fizikából általános iskolások felsőtagozatos diákjainak, és középiskolásainak egyaránt. Azért, hogy a jó még jobblegyen!

Sikeres egyetemi matematika és fizika vizsgákra való felkészítés

Sikeres egyetemi, főiskolai matematika és fizika zh-ra és vizsgára való felkészítés analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás témakörökből.

Matematika és fizika pótvizsga felkészítés

Sikeres pótvizsga felkészítés matematikából és fizikából általános és középiskolásoknak egyaránt.

+36 70 532-4476
1204 Budapest, XX. kerület, Szerdahely utca 6/A